TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ CÁT 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6
  (THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TUẦN 6) 
(Từ 12/10/2020 đến 18/10/2020)
    
ThứNgàyNội dungGhi chú
212/10- Chào cờ đầu tuần (Tuấn Trường chính, Tứ Vai Réo, Minh Phú Sơn).
- Dạy - học bình thường
- 9h30 Họp lãnh đạo mở rộng: BGH, CTCĐ, TPT tổ VP, TV, TB
- Kiểm tra toàn diện đ/c Hiền 3B
 
313/10- Dạy - học bình thường 
414/10- Dạy - học bình thường
- Kiểm tra toàn diện đ/c Hà 5D
- 11h30 Đ/c Tứ, Minh và GV văn hóa lớp 1 dự chuyên đề TV tại TH Cấn Hữu
 
515/10- Dạy - học bình thường
- Ban hành KH thi GV dạy giỏi cấp trường
- Hưởng ứng "Ngày Pháp luật" Việt Nam
 
616/10- Dạy - học bình thường
- Kiểm tra toàn diện đ/c Hà Mĩ thuật
 
717/10- 8h. Chuyên đề môn Âm nhạc lớp 1 - cấp huyện tại  TH Ngọc Mỹ. Thành phần tham dự đ/c Minh và GV dạy Âm nhạc.
- 7h30 Chuyên đề phân môn Tập đọc lớp 3 - cấp trường tại Phú Sơn. Thành phần tham dự đ/c Tứ và GV tổ 2, 3.
- 7h30 Chuyên đề: Thiết kế bài giảng E - learning bằng phần mềm ISpring Suite tại điểm trường chính . Thành phần tham dự đ/c Tuấn và GV tổ 1, 4, 5.
-9h15 Chuyên đề - cấp trường: Đổi mới đánh giá học sinh tiểu học tại Trường chính. Thành phần: BGH, GV toàn trường.
- 13h30 Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10. Địa điểm tại Thung lũng Ngọc Linh, Hòa Lạc
 
CN18/10Nghỉ 
Lưu ý:- GVCN tiếp tục nắm bắt tình hình sức khỏe của HS, báo cáo kịp thời với BGH
 - NV quan tâm việc thực hiện nội quy trường, lớp, vệ sinh trường lớp. 
    
  HIỆU TRƯỞNG 
  Kiều Anh Tuấn