TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ CÁT 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5
  (THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TUẦN 5) 
(Từ 05/10/2020 đến 11/10/2020)
    
ThứNgàyNội dungGhi chú
205/10- Chào cờ đầu tuần (Tuấn Vai Réo, Tứ Phú Sơn, Minh Trường chính).
- Dạy - học bình thường
- 9h Họp Ban giám hiệu
 
306/10- Dạy - học bình thường
- 14h đ/c Tuấn HT họp Đảng ủy xã
 
407/10- Dạy - học bình thường
- 7h 30 đ/c Tuấn HT dự HN kiện toàn chức danh CT UBMTTQ xã
- 9h Đón đoàn công tác của huyện về thực hiện quy trình bổ nhiệm đ/c Vương Hằng
- 14h BGH, GV dạy lớp 1 dự chuyên đề tại trường TH Đồng Quang A (HS lớp 1 nghỉ học và tổ chức dạy bù sau).
 
508/10- Dạy - học bình thường
- 7h 30 đ/c Tưởng dự giao ban công tác Y tế tại TTYT huyện (đi thay đ/c Trang)
 
609/10- Dạy - học bình thường 
710/10- Đ/c Tuấn HT, Vân KT dự thảo luận dự toán ngân sách tại Phòng Tài chính
- 8h đ/c Minh cùng GV Thể dục dự chuyên đề tại TH Tân Phú
 
CN11/10Nghỉ 
Lưu ý:- GVCN tiếp tục nắm bắt tình hình sức khỏe của HS, báo cáo kịp thời với BGH
 - NV quan tâm việc thực hiện nội quy trường, lớp, vệ sinh trường lớp. 
    
  HIỆU TRƯỞNG 
  Kiều Anh Tuấn