Toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh trường Tiểu học Phú Cát quyên góp, ủng hộ sách cho thư viện nhà trường học kì II năm học 2019 - 2020.

Thực hiện theo kế hoạch số 44/KH-THPC ngày 30 tháng 12 năm 2019 của trường Tiểu học Phú Cát. Hiệu trưởng nhà trường đã phát động phong trào quyên góp sách với chủ đề "Góp một cuốn sách nhỏ, đọc ngàn cuốn sách hay". Tuy sau khi phát động do bị ảnh hưởng của dịch Covid19 nên kế hoạch hội thu sách quyên góp phải thực hiện muộn hơn; Tuy nhiên tinh thần quyên góp sách của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường vẫn cho kết quá khá tốt.