Ngày 26/6/2020, trường TH Phú Cát phát động phong trào ủng hộ Hội thu một triệu quyển vở yêu thương năm học 2019-2020 dành cho HS vùng có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa, mang tính giáo dục tốt cho HS và mang tính nhân văn sâu sắc!