Thực hiện kế hoạch hoạt động của thư viện năm học 2019 - 2020. Thư viện lập kế hoạch giới thiệu sách và đã tổ chức giới thiệu sách trong phòng thư viện theo các lớp.

Thực hiện theo đúng kế hoạch giới thiệu sách hàng tháng. Thư viện đã lập kế hoạch, thực hiện giới thiệu những cuốn sách hay và mới đến các em học sinh trong trường.