Ngày thứ ba 26/5/2020, trường TH Phú Cát đã tổ chức kiểm tra định kỳ, khảo sát chất lượng HS giữa HK2. Hiện đã tổng hợp và báo cáo kết quả với Phòng GD&ĐT theo đúng quy định